SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Puolustuspolitiikka
Kriisi- ja uhkamallit 2004 selonteossa

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Vuoden 2004 turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa todettiin kriisi- ja
uhkamalleiksi edelleen samat tilanteet kuin vuonna 2001. Samoin määritettiin
sotilaallisen puolustuksen perustaksi alueellinen puolustus, jonka johtamisjärjestelmä
tuli kuitenkin sopeuttaa sodan ajan joukkojen määrän vähentämiseen. Alueellisiin
joukkoihin oli määrä sijoittaa 250 000 ja operatiivisiin noin 100 000 sotilasta sekä
kehittää vapaaehtoista maanpuolustusta.

Kehittämisaikataulu määritettiin muun muassa seuraavasti: ”Maavoimien
operatiiviset joukot saatetaan operatiivisesti valmiiksi vuoden 2008 kuluessa.
Vuodesta 2009 alkaen maavoimien kehittämisen painopiste on ilmatorjunnan
ja alueellisten joukkojen kehittämisessä.”