SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Puolustuspolitiikka
Vahvuuksia pienennetään 2001 selonteossa

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Sodanajan joukkojen vahvuutta esitettiin pienennettäväksi 490 000 henkilöstä vuoteen 2009 mennessä 350 000 henkilöön. Samalla maavoimien yhtymiä oli määrä vähentää silloisesta 22 prikaatista, mutta supistusten suuruutta ei ennakoitu. Hankinnat oli kuitenkin tarkoitus suunnata lähes kokonaan kolmelle valmiusprikaatille.

Eduskunta hyväksyi puolustuksen kehittämisen pohjaksi valtioneuvoston selonteon linjaukset, mutta esitettiin myös toivomus puolustuspolitiikan parlamentaarisen valmistelun ja valvonnan tehostamisesta. Eduskunnan hyväksymään valiokuntalausuntoon tuli verraten paljon huomautuksia yksityiskohtiin.