SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Puolustuspolitiikka
Kriisi- ja uhkamallit 2001 selonteossa

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Puolustussuunnittelun pohjaksi valtioneuvoston selonteossa 2001 esitettiin seuraavat kriisi- ja uhkamallit:
 1. Alueellinen kriisi, jolla voi olla vaikutuksia Suomeen.
 2. Poliittinen, taloudellinen ja sotilaallinen painostus, johon voi liittyä sotilaallisella voimalla
  uhkaaminen sekä sen rajoitettu käyttö.
 3. Strateginen isku, jolla pyritään pakottamaan valtakunnan johto haluttuihin ratkaisuihin
  kohdistamalla lamauttavia toimia yhteiskunnan elintärkeisiin kohteisiin ja toimintoihin
  sekä puolustusjärjestelmään.
 4. Laajamittainen hyökkäys, jonka tavoitteena on strategisesti tärkeiden alueiden
  valtaaminen tai Suomen alueen hyväksikäyttö kolmatta osapuolta vastaan.

Edelliseen selontekoon verrattuna uutta oli alueellisen kriisin vaikutusten lisääminen luetteloon ja strategisen iskun määrittelyn tarkentaminen. Todettiin myös, että mainitut uhkatapaukset saattavat esiintyä peräkkäin eikä mitään vaihtoehdoista voida karsia pois. Siitä edelleen saatiin peruste säilyttää monipuolinen, alueelliseen puolustukseen pohjautuva kyky hyökkäysten torjuntaan.