SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Puolustuspolitiikka
Kansalaisten hyväksyntä

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Lähtökohtana 2000-luvun puolustuspolitiikalle oli
kansalaisten osoittama tyytyväisyys vallitseviin
järjestelyihin. Valmiutensa puolustaa Suomea
hyökkäystä vastaan on ilmaissut lähes 80
prosenttia vastaajista. Suomen puolustus-
mahdollisuuksia tavanomaisessa sodassa
piti hyvinä yli 60 prosenttia vastaajista,
mikä oli merkittävä muutos verrattuna
1970-luvun lopun 21–25 prosentin tasoon.
Kesällä 2001 Maanpuolustustiedotuksen
suunnittelukunnan kyselyssä 89 prosenttia
vastaajista kannatti yleiseen
asevelvollisuuteen perustuvaa
puolustusjärjestelmää.