SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Ulkopolitiikan painopisteet
Venäjän-suhteet

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Suomi on viime aikoina aktivoinut
Venäjän-politiikkaa talouden lisäksi
lähinnä matkailuasioissa. Siihen
kuuluu liikenneyhteyksien
parantaminen ja raja-
muodollisuuksien nopeuttaminen
ja tarkastustoiminnan tehostaminen.
Venäjän suhteisiin liittyy myös
kasvanut kiinnostus arktisiin
alueisiin, missä runsaat luonnon-
varat odottavat vielä
hyödyntämistään.