SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Ulkopolitiikan painopisteet
Pohjoismaat

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Pohjoismaiset suhteet ovat EU-kaudella arki-
päiväistyneet ja jääneen huomiossa jonkin
verran taka-alalle. Toiminta Pohjoismaiden
neuvostossa ja muilla yhteistyöfoorumeilla
jatkuu rutiininomaisesti, joskin näiden
tapaamisten painoarvo on tuntuvasti
vähentynyt kylmän sodan ajoista, jolloin
ne toimivat paljolti Suomen henkireikänä
länsimaiden suuntaan.