SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Ulkopolitiikan painopisteet
Taloussuhteet

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Muutenkin taloussuhteet ovat kohonneet ulkopolitiikassa keskeiselle sijalle. Kaupan edistämiseksi Suomen hallituksen edustajat
tapaavat ulkomaisia päättäjiä, jolloin poliittisin keinoin pyritään vaikuttamaan kauppasopimuksiin. Maailman voimasuhteiden
muutos on tullut selvästi esille, kun aasialaiset
ja eteläamerikkalaiset talousmahdit ovat
entistä useammin vierailuvaihdon kohteina.
Myös edustustoja on vahvistettu nopeasti
kasvavien talouksien alueilla.