SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Ulkopolitiikan painopisteet
Naapuruussuhteet

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Ulkopolitiikan painopiste on EU-asioiden lisäksi ollut ennen kaikkea naapurisuhteissa. Vielä 2000-luvun alkuvuosina
oli taipumusta kierrättää Venäjän-politiikan asioita Brysselin  kautta, mutta viime vuosina suorat suhteet ovat jälleen
nousseet arvoonsa. Tällä alalla tasavallan presidentillä on keskeinen rooli, mutta toisaalta käsiteltävät asiat ovat
olleet paljolti kauppa- ja talouspolitiikkaa sekä arkipäiväiseen ihmisten kanssakäymiseen liittyviä kysymyksiä.