SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Ulkopolitiikan painopisteet
Uusia aloitteita

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Presidentti Tarja Halosen kaudella vuodesta 2000 alkaen
globaalipolitiikka ja siinä erityisesti kehitysyhteistyö- ja
ympäristökysymykset sekä naisten aseman parantaminen
saivat uutta painoa. Suomi isännöi näille aloille kuuluvia
tapahtumia ja osallistui aktiivisesti kansainvälisiin hankkeisiin.
Suomi sitoutui EU:n mukana myös YK:ssa valmisteltuihin
kansainvälisiin ilmastosopimuksiin ja on pyrkinyt muutenkin
tukemaan YK:n toimintaa.