SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Ulkopolitiikan painopisteet
Yhteisen kannan muodostaminen

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Ulkopoliittisten kannanottojen yhteensovittaminen
tapahtuu lähinnä hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisessa
valiokunnassa (UTVA), jonka päätöksien ja suositusten tekoon
tasavallan presidentti tarvittaessa osallistuu puheenjohtajana.
Ulkoasiainministeriö palvelee valmisteluissa ja toteutuksessa
sekä tasavallan presidenttiä että valtioneuvostoa.
Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalla on merkittävä rooli
lausuntojen antajana, ja eduskunta päättää muun
muassa valtiosopimuksista.