SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Ulkopolitiikan painopisteet
Työnjako tasavallan presidentin ja valtioneuvoston välillä

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Perustuslain mukaan tasavallan presidentti johtaa
Suomen ulkopolitiikka yhteistoiminnassa
valtioneuvoston kanssa. Toisaalta
valtioneuvostolle kuuluu vastuu Euroopan
unionia koskevien asioiden valmistelusta ja
toimeenpanosta. Tästä on seurannut työnjako,
että ulkopolitiikka jakaantuu valtioneuvoston
johtamaan EU-asioiden lohkoon ja tasavallan
presidentin johtamaan muuhun ulkopolitiikkaan,
vaikka rajanveto esimerkiksi päätettäessä EU:n
kriisinhallintaan osallistumisesta on vaikeaa.