SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Ulkopolitiikan painopisteet
Peruslinja

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Suomen ulkopolitiikan peruslinja lyötiin kiinni
EU-jäsenyyden alkaessa 1990-luvun puolivälissä,
eikä siihen todettu lähivuosien kuluessa tarvetta
tehdä merkittäviä muutoksia. Sen sijaan
ulkopolitiikan painotukset ja aloitteet ovat
eläneet tilanteen mukaan, ja myös
päätöksenteon menettelyissä on tapahtunut
edistystä.