SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Turvallisuuspolitiikan peruslinja ja valtioneuvoston selonteot
Selonteko 2009

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Valtioneuvoston selonteossa 2009 ei peruslinjan määrityksiin tehty
olennaisia muutoksia. Eräitä tilannearvion kohtia ja tavoitteiden
asetteluja kuitenkin monipuolistettiin ja sotilaallisen liittoutumisen
mahdollisuutta tuotiin aikaisempaa enemmän esille.
Lisäksi painotettiin voimakkaammin yhteiskunnan
elintärkeiden toimintojen turvaamisen järjestelyjä
ja niiden vaatiman kriisijohtamisen
kehittämistarpeita.