SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Turvallisuuspolitiikan peruslinja ja valtioneuvoston selonteot
Euroopan Unionin kriisinhallinta

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

EU:n kriisinhallinnalle annettiin selonteossa
vahva tuki lupaamalla sekä sotilaallisen
että siviilikriisinhallinnan tehostamista.
Tähän sisältyi myös tavoite ”kehittää
nopeasti kriisialueelle lähetettäviä,
riittävästi koulutettuja ja varustettuja,
vaativaan toimintaan kykeneviä
joukkoja”.