SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Turvallisuuspolitiikan peruslinja ja valtioneuvoston selonteot
Tuki Yhdistyneille Kansakunnille

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

YK:n merkitystä korostettiin, ja todettiin, että ”sotilaallisen
voimankäytön ehdoista tulee päättää monenkeskisesti
YK:n peruskirjan periaatteiden pohjalta”. Tällä toteamuksella
oli ajankohtaista merkitystä, koska Yhdysvallat oli aloittanut
keväällä 2003 hyökkäyksen Irakiin ilman YK:n valtuutusta.