SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Turvallisuuspolitiikan peruslinja ja valtioneuvoston selonteot
Suomen toimintalinja

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Selonteon mukaan ”Suomen turvallisuus- ja puolustuspoliittinen toimintalinja tähtää maan
itsenäisyyden ja yhteiskunnan demokraattisten perusarvojen turvaamiseen sekä kansalaisten
turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Suomen
toimintalinja perustuu uskottavaan kansalliseen
puolustukseen, yhteiskunnan toimivuuteen ja
johdonmukaiseen ulkopolitiikkaan sekä
vahvaan kansainväliseen asemaan ja
aktiiviseen toimintaan EU:n jäsenenä.”