SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Turvallisuuspolitiikan peruslinja ja valtioneuvoston selonteot
Selonteko 2004

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa  selonteossa
2004 todettiin, että lähialueiden vakaus oli vahvistunut paljolti
EU:n ja Naton laajennuksien sekä EU:n integraation syvenemisen
ja Venäjän muutoksen myötä. Samaan aikaan kuitenkin
kansainvälinen tilanne oli tullut epävakaammaksi, mistä
oli odotettavissa heijastuksia myös Suomen turvallisuus-
ympäristöön. Turvallisuusuhat todettiin valtioiden
rajat ylittäviksi, joten kansainvälisen yhteistyön
tarve sen myötä kasvoi.