SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Turvallisuuspolitiikan peruslinja ja valtioneuvoston selonteot
Selonteko 2001

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia
 
Selonteko Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2001 julkaistiin kesäkuussa 2001. Siinä pidettiin turvallisuuspolitiikan perusteet lähes ennallaan. Suomen turvallisuus- ja puolustuspoliittinen toimintalinja kiteytettiin seuraavaksi:
  1. Uskottavan puolustuskyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen.
  2. Pysyttäytyminen vallitsevissa olosuhteissa sotilaallisesti liittoutumattomana.
  3. Osallistuminen kansainväliseen yhteistyöhön turvallisuuden
    ja vakauden vahvistamiseksi.

Puolustusjärjestelmään ei kaavailtu suuria muutoksia,
mutta vuodeksi 2004 suunniteltua uutta selontekoa
varten esitettiin tutkittavaksi perustavia kysymyksiä.