SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Turvallisuuspolitiikan peruslinja ja valtioneuvoston selonteot
Selonteko 1997

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa 1997 huomiota kiinnitettiin nimenomaan
puolustuksen mukauttamiseen uusiin oloihin, mutta kaksi vuotta aikaisemmin määritettyihin
turvallisuuspolitiikan peruslinjoihin ei esitetty muutoksia.