SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Turvallisuuspolitiikan peruslinja ja valtioneuvoston selonteot
Turvallisuus- ja puolustuspoliittiset selonteot

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

EU-jäsenyyden kaudella valtioneuvosto on vuodesta 1995 alkaen laatinut turvallisuus- ja puolustuspoliittisia selontekoja yleensä neljän vuoden välein. Ne on käsitelty eduskunnassa verraten perusteellisesti, ja eduskunta on lopuksi hyväksynyt selonteot huomautuksin varustettujen valiokuntalausuntojen mukaisesti. Selontekojen arvioinnin yhteydessä on esitetty monia toivomuksia niiden laatimismenettelyjen kehittämiseksi, mutta järjestelmä on säilynyt pääpiirtein samanlaisena.