SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Turvallisuuspolitiikan peruslinja ja valtioneuvoston selonteot
Kansalaisten tuki

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Suomen tekemät turvallisuuspolitiikan peruslinjaukset
EU-jäsenyyden alkaessa 1990-luvun puolivälissä
saivat mielipidekyselyissä kansalaisilta laajan
kannatuksen, eikä puolueiden keskenkään
vallinnut merkittäviä eroavaisuuksia. Sotilaallista
liittoutumattomuutta kannatti 2000-luvun
alkuvuosina 66–74 prosenttia ja liittymistä
sotilasliittoon 18–25 prosenttia kyselyihin
vastanneista. Ulkopolitiikan hoitoon
tyytyväisiä oli yli 80 prosenttia.