SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Suomen tavoitteet Euroopan unionissa
EU globaalipolitiikassa

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Suomessakin voimistuva kansalaismielipide odottaa,
että EU toimisi maailmanlaajuisten ongelmien
ratkaisuissa aktiivisesti ja esikuvallisesti. Näin
on tapahtunutkin jo kehitysyhteistyössä,
johon EU-maat käyttävät varoja yhtä
paljon kuin muu maailman yhteensä, ja
ilmastopolitiikassa, jonka sopimuksien
syntyyn ja toteutukseen EU on myötä-
vaikuttanut merkittävästi. Suomen
virallinen ulkopolitiikka on näissä asioissa
ollut lähellä kansalaisjärjestöjä.