SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Suomen tavoitteet Euroopan unionissa
EU:n kriisihallinnan johtamiskyky

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Saksan, Ranskan ja Ison-Britannian kesken vahvistua vuosina
2008–2010 käsitys tarpeesta tehostaa EU:n itsenäistä
kykyä johtaa kriisinhallintatoimia sekä sotilas- että
siviilialat kattavasti, mutta yhteistä Eurooppa-armeijaa
ei ole tarkoitus perustaa. Suomi on tukenut näitä
tavoitteita, jotka vastaavat kansallisesti
määritettyjä turvallisuuspolitiikan peruslinjoja.
Niinpä Suomi on kannattanut myös Lissabonin
sopimuksen 2009 mukaisia ulkosuhdehallinnon
perustamistoimia sekä valmistautuu täyttämään
solidaarisuusartiklan ja keskinäisen avunannon
velvoitteet. Niiden täsmälliset määritykset on
vielä tekemättä.