SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Suomen tavoitteet Euroopan unionissa
EU:n kriisinhallintakyky ja puolustuspolitiikka

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Suomi on suosinut EU:n kriisinhallintakyvyn ja puolustuspolitiikan
kehittämistä Helsingin Eurooppa-neuvostossa 1999
tehtyjen päätösten mukaisesti. Kuitenkin on myös
tällä alalla alkuinnostuksen jälkeen ollut pakko
sopeutua siihen, että ohjelmat etenevät hitaasti.
Syynä on ollut erityisesti suurten EU-maiden
poikkeavat näkemykset EU:n ja Naton suhteesta
sekä selkeää ratkaisua vaille jäänyt kysymys
Naton resurssien käytöstä EU:n kriisinhallinta-
operaatioissa. Lisäksi EU-maiden voimien
sitoutuminen Afganistaniin on vähentänyt
halukkuutta uhrata varoja niin EU:n kuin
Natonkin kriisinhallintakyvyn kehittämiseen.