SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Suomen tavoitteet Euroopan unionissa
Suomen EU-kannanottoja

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Suomen hallituksen oli EU-kannanotoissaan otettava
huomioon nuo kehityspiirteet, vaikka edelleen
suosittiin unionin integraation syventämistä ja
jäsenkunnan laajentamista. EU:n tulevaisuus-
konventtia ja perustuslaillisen sopimuksen
luonnostelua varten laadituissa ohjeissa
korostettiin EU:n olevan luonteeltaan
valtioiden välinen liitto eikä suosittu
etenemistä kohti liittovaltiota.
Pääministeri Vanhasen hallituskaudella
vuodesta 2003 alkaen ei aikaisemmasta
pyrkimyksestä päästä mukaan ”kaikkiin
EU:n ytimiin” enää paljon puhuttu, vaan
painotettiin valikoivaa harkinnanvaraisuutta.