SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Suomen tavoitteet Euroopan unionissa
Valtiokeskeisyyden paluu

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Syksystä 2001 alkanut kehitys kansainvälisessä politiikassa
Yhdysvaltojen ”terrorismin vastaisen sodan” myötä
suosi kansallisesti painottunutta voimapolitiikkaa ja
suurvaltojen keskinäistä päätöksentekoa, eräänlaista
”suurvaltakonserttia”, jossa ”euro-atlanttisella alueella”
oli vielä hallitseva asema. Vuodesta 2002 vallinneessa
tilanteessa on myös EU:n piirissä ollut havaittavissa
merkkejä valtiokeskeisyyden paluusta ja federalististen
hankkeiden heikkenemisestä. Selkein näyttö
tästä trendistä on ollut kansallisia arvoja ja
kansallista etua korostaneiden oikeistopuolueiden
menestyminen useissa EU-maissa pidetyissä
vaaleissa, mikä ajoi myös vasemmistopuolueet
painottamaan enemmän kansallisia teemoja.
Tähän liittyi pitkälle vietyä globalisaatiota ja
Yhdysvaltojen valta-asemaa vastustavan
ilmapiiriin vahvistuminen Länsi-Euroopan
maissa.