SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Suomen tavoitteet Euroopan unionissa
Tuki integraation syventämiselle

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Toinen keskeinen kysymys on ollut itse integraatioprosessin luonne. Suomen kannanmäärityksissä pääministeri Lipposen kaudella vielä 2000-luvun alussa korostettiin vahvan EU:n edullisuutta pienille valtioille. Se vastasi jo Rooman sopimuksessa 1957 mainittua tavoitetta kohti “Euroopan kansojen yhä tiiviimpää unionia”, mikä lopulta tarkoittaisi pitkälle yhdentynyttä eurooppalaista liittovaltiota. Tässä suhteessa
Suomi tuki erityisesti Saksan ja Ranskan ajamaa
integraation syventämistä.

Toista päätä asteikolla edustaa lähinnä
englantilaisten suosima käsitys, että jo
Euroopan sisämarkkina-alue on ollut
riittävä päämäärä, joten ulko- ja
turvallisuuspolitiikka voidaan aivan
hyvin jättää valtioiden keskinäisen
yhteistyön varaan. Euroopan unionilla
ei myöskään olisi mitään sisäistä pakkoa
aina vain “syventää” integraatiota,
vaan ylikansallisia elementtejä voidaan
jopa purkaa, jos niitä ei pidetä
hyväksyttävinä tai muutenkaan
tarpeellisina.