SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Suomen tavoitteet Euroopan unionissa
Integraatio

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Pohdintojen kestoaiheena on ollut Euroopan integraation
päämäärä ja unionin luonteenlaatu. Usein
toistetun teesin mukaan integraatio on
ennen kaikkea “rauhan projekti”, joka alkoi
Saksan ja Ranskan suhteiden tiivistämisestä
siinä määrin, että sota noiden maiden välillä
tulisi mahdottomaksi. Tästä ytimestä liikkeelle
 lähtien rauhanomaista “turvallisuusyhteisöä”
on laajennettu ja sitä pyritään edelleen
laajentamaan kohti itää ja etelää aina
Euroopalle sopiviksi katsotuille rajoille saakka.