SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Suomen tavoitteet Euroopan unionissa
Yhteisvaluutta euro

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Taloudellisella alalla sisämarkkinaohjelma täydentyi yhteisvaluutta
euron käyttöönotolla, joten oli aiheellista ryhtyä pohtimaan,
mikä olisi unionille seuraava tärkeä kehittämiskohde.
Suomen liittyessä talous- ja rahaliittoon korostettiin
virallisissa kannanotoissa yhteisvaluutan tärkeyttä
Euroopan poliittiselle eheydelle ja asemalle
 maailmanpolitiikassa. Euro-alueen talouden
vahvistaminen oli yhä Suomen tavoitteena.