SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Suomen tavoitteet Euroopan unionissa
EU:n turvallisuuspolitiikan vahvistaminen

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Jugoslavian hajoamissotien yhteydessä EY/EU oli osoittautunut melko
voimattomaksi poliittiseksi ja sotilaalliseksi toimijaksi. Siksi 1990-luvun lopulla
oli odotettavissa unionin keskittyvän lähinnä toimintaan talousyhteisönä,
jolloin Nato hoitaisi Euroopassa edelleen asevoimaa vaativia turvallisuus-
poliittisia tehtäviä. Kosovon kriisi ja siitä keväällä 1999 seurannut sota oli
kuitenkin lopulta riittävä sysäys EU:n oman kriisinhallintavoiman
kehittämishankkeille, joita Suomikin asettui tukemaan aktiivisesti.
Tähän liittyi näkemys, että EU:n rooli turvallisuuspolitiikassa tulee
kasvamaan ja Yhdysvallat pyrkii siirtämään Naton voimavaroja
Lähi-idän ja Aasian suunnille.