SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Osallistuminen yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan
Jatkuvuus ja yksimielisyyden tavoittelu

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

On myös arvioitu, että Suomen ulkopolitiikkaa edelleen kylmän sodan
jälkeisellä ajalla on leimannut jatkuvuus ja konsensus eli mahdollisimman
laajan yksimielisyyden tavoittelu. Hallitusten vaihtuessa ei ole
tapana ollut muuttaa ulkopolitiikan linjauksia, vaan niiden
määrittely on tapahtunut hitaina prosesseina ja kompromisseja tehden.

Varsinkin nuorison keskuudessa on toivottu nopeampia ja
tiukempia kannanottoja kansainvälisiin asioihin esimerkiksi
ympäristöpolitiikan tai ihmisoikeuksien vaalimisen alalla,
mutta jatkuvuudella ja yksimielisyyden korostamisella on
toisaalta saatu varmempi pohja ulkopoliittisten tavoitteiden
saavuttamiselle. Suomi on ulkomailla opittu tuntemaan
ulkopoliittisesti hyvin ennustettavana maana, joka ei
tuota häiriöitä EU-politiikkaan eikä yleensä asetu
vastustamaan suurvaltojen kantoja.