SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Osallistuminen yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan
Länsi-Balkan

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Erityisen tärkeänä alueena Suomen ulkopolitiikalle 2000-luvun
ensi vuosina nähtiin Länsi-Balkan, missä Jugoslavian
hajoamissotien jäljiltä oli vielä paljon jännitteitä. EU:lla oli
siellä tärkeä rooli tilanteen vakauttajana YK:n ja
Naton rinnalla, ja Suomi osallistui suurin panoksin
tähän toimintaan.