SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Osallistuminen yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan
EU:n erityisluonne

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Suomen kannanotoissa on suosittu Euroopan unionin
kansainvälisen painoarvon kohottamista. Siihen ei
kuitenkaan sisälly unionin kehittäminen olemukseltaan
perinteisiä suurvaltoja vastaavaksi, vaan on korostettu
EU:n erityisluonnetta ja laaja-alaista keinovalikoimaa.

Suomi kannatti unionin laajentamista itään, jotta
kylmän sodan jälkeistä, vielä epävarmaa tilannetta
voitaisiin vakauttaa antamalla ”jäsenyysperspektiivi”
halukkaille maille ja ulottamalla niille jo jäsenyys-
neuvottelujen yhteydessä unionin perusarvot
lainsäädännön ja hallinnon pohjaksi.