SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Suomen puheenjohtajakausi 2006
Asialistaa

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Eurooppa-tiedotuksen kesäkuussa laatimassa tiedotteessa nostettiin puheenjohtajakaudella
käsiteltävinä asioina esille tarpeet sopeutua globalisaatioon, kilpailukyvyn parantaminen,
väestön ikääntymisen ongelmat, ilmastonmuutos ja Euroopan turvallisuuskysymykset.
Lisäksi haluttiin edistää unionin toiminnan avoimuutta ja
päätöksenteon tehokkuutta sekä parantaa unionin
lainsäädännön laatua. Todettiin myös tavoitteeksi
pitää perustuslakisopimuksen vahvistamisprosessi käynnissä.