SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Kansalaisten suhtautuminen Euroopan unioniin
Peruslinja hyväksyttiin

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Vuodenvaihteessa 2007/2008 toteutetussa kyselyssä
saatiin samankaltaisia tuloksia suhtautumisessa
Euroopan unioniin ja Suomen ulko- ja turvallisuus-
poliittisiin linjauksiin. Kansalaisten kiinnostus EU:ta
kohtaan oli lisääntynyt kasvaneen tiedon ja
kokemuksen myötä, mutta mielipiteet olivat
tulleet myös jonkin verran pessimistisemmiksi
sen suhteen, voivatko suomalaiset vaikuttaa
EU:n päätöksiin. Suomen noudattamaan
ulko- ja turvallisuuspolitiikan peruslinjaan
tyytyväisyys sen sijaan oli laajaa.