SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Kansalaisten suhtautuminen Euroopan unioniin
Yhteisvaluutta euro

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Suhtautuminen juuri käyttöönotettuun
yhteisvaluutta euroon oli kaksijakoista,
sillä vain niukka enemmistö kannatti sitä.
Kielteisyyttä herättivät vielä monet
käytännön vaikeudet ja myös arviot
hintojen noususta euron myötä.