SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Kansalaisten suhtautuminen Euroopan unioniin
Huoli päätösvallan säilyttämisestä

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Vuonna 2002 kaksi kolmesta (65%) vastusti EU:n kehittämistä
liittovaltioksi. Tähän läheisesti liittyi vain 26 prosentin joukon
näkemys, että Suomi saisi hyvin äänensä kuuluviin Brysselin
päätöksenteossa. Haluttiin siis varmistaa kansallisen päätösvallan
ensisijaisuus. Siihen viittaisi myös 61 prosentin ilmaisema kanta,
että Suomen on itse huolehdittava turvallisuudestaan.
Nato-jäsenyyden kannatus jäi 20 prosentin tienoille.