SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Suomi EU:n puheenjohtajamaana vuonna 1999
Pohjoinen ulottuvuus

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Suomi pyrki edistämään myös unionin ”pohjoista ulottuvuutta”, jolla
tarkoitettiin samantapaista ohjelmaa kuin EU:lla oli jo Välimeren
aluetta koskien. Pohjoinen ulottuvuus kyllä tunnustettiin
tärkeäksi, mutta se ei silti konkretisoitunut erityisen
hyvin. Eteläisimpiä EU-maita oli vaikea saada
uskomaan, että pohjoisessa olisi vakavia ongelmia,
joita pitäisi kiireellisesti ratkaista. Myöskään
pohjoismainen yhteistyö ei näissä asioissa
tuntunut toimivan riittävän hyvin
vakuuttaakseen EU:n päätöksentekoelimiä
mielenkiinnon lisäämisen ja varojen myöntämisen tarpeesta.

Suomen puheenjohtajuuskausi jätti joka tapauksessa
vuoden 1999 lopulla vaikutelman, että unionin toiminta
oli entistä tehokkaampaa ja jäsenmaille hyödyllisempää.
Myös Suomen toiminta puheenjohtajana sai yleisesti kiitosta.