SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Suomi EU:n puheenjohtajamaana vuonna 1999
EU:n sotilaallinen kriisinhallinta

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Turvallisuuspolitiikan alalla päätöksiä oli
jo pohjustettu Saksan johdolla Eurooppa-
neuvoston kokouksessa Kölnissä.
Kesäkuussa aikaansaatu Kosovon
aselepo antoi pohjaa ehdotuksille
EU:n sotilaallisen kriisinhallinnan
kehittämiseksi. Joulukuussa Eurooppa-
neuvoston kokouksessa sovittiin ”Helsingin
tavoitteista”, joiden mukaan unionille
luodaan mahdollisuudet lähettää
60 000 sotilaan joukko rauhanturvatehtäviin.