SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Suomi EU:n puheenjohtajamaana vuonna 1999
Helsingin Eurooppa-neuvoston kokous

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Helsingin Eurooppa-neuvoston kokouksessa
joulukuussa 1999 käsiteltiin unionin laajentumista
ja turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehittämistä.
Laajentumiskysymyksessä omaksuttiin kanta,
jonka mukaan neuvotteluja jatketaan tai
aloitetaan suuren maajoukon kanssa, jolloin
tähtäimessä oli kaikkiaan 12 uuden jäsenen
hyväksyminen lähivuosina. Lisäksi Turkille
vakuutettiin, että sen jäsenyyttä pyritään
edistämään.