SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Suomi EU:n puheenjohtajamaana vuonna 1999
”Vahvana ja avoimena”

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

EU:n komissio oli joutunut keväällä eroamaan eikä uuden
komission työskentely ollut vielä kunnolla käynnistynyt, joten
siitäkin syystä EU:n neuvoston puheenjohtajalle tuli paljon
vastuuta toimintojen käynnissä pitämisestä. Suomi ilmoitti
pyrkivänsä siihen, että Euroopan unioni siirtyisi uudelle
vuosituhannelle ”vahvana ja avoimena”. Näiden
tavoitteiden muuntaminen konkreettisiksi teoiksi oli
huomattavan vaikeaa, koska myös Euroopan parlamentti
eli kesäkuisten vaalien jälkeen vielä järjestäytymisvaiheessa.