SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Suomi EU:n puheenjohtajamaana vuonna 1999
Yhteisen ulko- ja turvalisuuspolitiikan kehittäminen

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Kokemukset Kosovon sodasta ja EU:n verraten vähäisestä roolista sen
yhteydessä löivät leimansa unionin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan
kehittämiskaavailuihin. Yleisesti hyväksyttiin ajatus, että Euroopan
unionin tulisi pystyä paremmin huolehtimaan maanosansa turvallisuudesta,
joten odotukset yhteisen turvallisuuspolitiikan päätöksenteon ja
keinovalikoiman kehittämiseksi olivat suuret.