SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Suomi EU:n puheenjohtajamaana vuonna 1999
Kosovoon aselepo

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Euroopassa elettiin vakavan kriisin aikaa
keväällä 1999, kun sotilasliitto Nato pakotti
Jugoslaviaa pommittamalla serbihallinnon
poistumaan Kosovosta. Suomi osallistui EU:n
tulevana puheenjohtajamaana sodan
lopettamiseen tähtääviin ponnisteluihin
yhteistyössä alkuvuoden puheenjohtajamaan
Saksan kanssa. Presidentti Ahtisaari johti
suurvaltojen valtuutuksella ja Suomen
ulkoasiainhallinnon avustuksella Kosovon
aselevon toteutukseen liittyneitä
neuvotteluja, joiden tulokset YK
vahvisti päätöksillään.