SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Sopeutuminen globaalitalouteen

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Maailmantalouden kriisin 2008–2009 vaikutukset Suomessa
Rahoituskriisi 2010

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Vuonna 2010 euro-aluetta kohtasi vakava rahoituskriisi,
 joka oli paljolti seurausta valtioiden velanotosta edellisinä
vuosina, kun pankkeja tuettiin ja taloutta elvytettiin.
Suomikin joutui osallistumaan kriisiytyneiden valtioiden
velkojen takaamiseen useiden miljardien osuuksilla.
Vuoden 2011 alussa tukitoimintaa oli yhä laajennettava,
jotta yhteisvaluutan arvo säilyisi vakaana, eikä
rahoituskriisin loppua ollut näkyvillä.

Ennusteiden mukaan Suomen valtiontalous on
2010-luvun alkuvuosina siinä määrin alijäämäinen
(2-3 % BKT:sta), että on pakko ryhtyä supistamaan
menoja. Tämä vaatimus tulee koskemaan kaikkia
hallinnonhaaroja, ja sen määrälliset tarkennukset
ovat poliittisen päätöksenteon keskeisiä tehtäviä.