SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Sopeutuminen globaalitalouteen

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Maailmantalouden kriisin 2008–2009 vaikutukset Suomessa
Sopeutuminen globaalitalouteen

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Aasian ja eräiden muiden alueiden vahvistuvien
talouksien nopea kasvuvauhti 2000-luvun alku-
vuosikymmenellä on myös Suomessa pakottanut
pohtimaan keinoja, joilla paremmin voitaisiin
sopeutua maailman voimasuhteiden muutoksiin
ja globaalitalouden toimintaehtoihin. Huolimatta
EU:n sisämarkkinoiden tarjoamista hyvistä
mahdollisuuksista oli odotettavissa, ettei sieltä
löydy merkittävää kasvuapua, vaan Suomen
on käytettävä hyväksi muun muassa sijaintiaan
Euroopan unionin koillislaidalla suorien talous-
suhteiden kehittämiseksi voimistuvaan itään.
Näihin kuuluvat sekä lähialueet Venäjällä että
Kaukoidän markkinat.