SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Sopeutuminen globaalitalouteen

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Maailmantalouden kriisin 2008–2009 vaikutukset Suomessa
Bruttokansantuote aleni

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Elvytystoimista huolimatta tuotanto Suomessa
supistui vuonna 2009 lähes kahdeksan prosenttia,
mikä alitti selvästi EU:n keskiarvon mutta tuntui
jossain määrin kohtuulliselta verrattuna naapuri-
maa Viron 14 prosentin laskuun. Toisaalta taas
Ruotsin talouskasvu on useina vuosina ylittänyt
Suomen tason, ja Ruotsi selvisi maailmantalouden
taantumasta 2008-2009 selvästi Suomea paremmin.