SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Sopeutuminen globaalitalouteen

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Maailmantalouden kriisin 2008–2009 vaikutukset Suomessa
Tulevaisuuspaketti

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Investoinneista mittavin oli suunnitelma rakentaa kaksi tai
kolme uutta ydinvoimalaa. Oli kuitenkin nähtävissä, että
tuollaisten hankkeiden toteutus vie runsaasti aikaa, kuten
juuri on koettu Olkiluodon uuden voimalan rakentamisen
aikataulujen pettäessä. Ydinvoimalahankkeita puolsi arvio,
että niillä olisi heti laajoja heijastusvaikutuksia koko talouden
tulevaisuuden odotuksiin. Vuonna 2010 annettiin lupa
kahden ydinvoimalan rakentamisen aloittamiselle.