SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Sopeutuminen globaalitalouteen

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Maailmantalouden kriisin 2008–2009 vaikutukset Suomessa
Elvytyspaketti

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Jo talvella 2009 hallitus laati elvytyspaketin, jonka
kokonaisvaikutuksiksi arvioitiin kaksi miljardia euroa.
Näillä rahoilla oli määrä turvata noin 25 000 työ-
paikkaa painottaen sellaisia töitä, jotka saatiin
käyntiin nopeasti. Perinteiseen tapaan nämä olivat
lähinnä liikenneyhteyksien parannusta ja asuntojen
korjausrakentamista. Sen ohella ryhdyttiin
valmistelemaan kymmenien miljardien eurojen
”tulevaisuuspakettia”, johon sisällytettiin lähinnä
investointeja kotimaahan.