SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Sopeutuminen globaalitalouteen

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Sopeutuminen EU:n talouskuriin ja avoimiin sisämarkkinoihin
Suomi sopeutui hyvin EU:n sisämarkkinoille

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Suomen talouskasvu vuosina 2000 - 2008 ylitti jokaisena vuonna
EU-maiden keskiarvon, viitenä vuonna (2000 ja 2004 – 2007) jopa
yli prosenttiyksiköllä. Vuonna 2008 kasvu Suomessa hidastui jo
selvästi mutta pysyi vielä EU-keskiarvon tuntumassa. Voidaan
siis todeta Suomen talouden kokonaisuutena katsottuna
sopeutuneen hyvin toimintaan EU:n sisämarkkinoilla.

Tulevien vuosien ennusteet ovat luonnollisesti epävarmoja,
mutta yleisesti arvioidaan talouden jatkavan kasvamista noin
kahden prosentin vuosivauhdilla. Se mahdollistaisi elintason
säilyttämisen ainakin nykyisellä tasolla.