SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Sopeutuminen globaalitalouteen

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Sopeutuminen EU:n talouskuriin ja avoimiin sisämarkkinoihin
Talous kasvoi

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Suomen 2,5 miljoonasta työssäkäyvästä ihmisestä vuonna 2007 teollisuudessa työskenteli 423 000 ja terveyspalveluissa 370 000. Talouden taantuman vuosina 2008-2009 teollisuuden työpaikkojen vähentyminen kiihtyi ja erityisesti terveyspalvelujen osuus kasvoi, niin että vuonna 2010 terveyspalvelujen alalla työskenteli jo 15 000 ihmistä enemmän kuin teollisuudessa.

Elintason nousun takasi vuosien 1980-2010 keskimääräinen
BKT:n 2,2 prosentin vuosikasvu. Se oli alempi kuin
viime vuosisadalla yleensä mutta kehittyneelle
taloudelle aivan hyvä saavutus, varsinkin kun
otetaan huomioon vakavat taantumat 1990-luvun
alussa ja vuonna 2009. Vuosina 1994-2007
vuosittainen talouskasvu oli korkealla, keskimäärin
3,8 prosentin tasolla.

 

 

 

 

BKT:n kehitys 2000-2010